วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

ประวัติส่วนตัวชื่อ : ปาริชาติ  จันทร์ฝาก
ชื่อเล่น : ปลา :))
วันเกิด : วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2535
การศึกษา : อนุบาล 1 - 3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา จังหวัดตรัง
                   ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา จังหวัดตรัง
                   มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
                   มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
                   ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
                   หลักสูตรคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 38/1 หมู่ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ปัจจุบัน : บ้านนับดาว

ปรัชญาชีวิต : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น